Kodowanie z liczbą pi

14 marzec 2021

Uczniowie klasy III podczas lekcji matematyki poznali liczbę Pi. Swoją przygodę rozpoczęli od ułożenia okręgów z dłuższego sznurka a następnie przeprowadzili przez jego środek krótszy sznurek.
W kolejnym kroku rozłożyli sznurki, które tworzyły okręgi w taki sposób, żeby były linią, a następnie sprawdzili ile krótszych sznurków potrzebowaliby, żeby zrównać się długością z dłuższym sznurkiem. Uczniowie zauważyli, że niezależnie od tego, że każdy zespół miał sznurki różnej długości, to w każdym z przypadków w dłuższym sznurku mieściły się trzy krótsze i jeszcze zostawało trochę miejsca na dłuższym sznurku i w ten sposób sprawdziły czym jest pewna niezwykła liczba, czyli liczba Pi. Następnie w grupach przy pomocy kolorowych kubków układali wieże według wzoru, przeliczali ilość kubków w każdej wieży i dopasowywali do niego właściwą cyfrę. Przy pomocy maty do kodowania i kubeczków wyszukiwali podawane współrzędne i tworzyli na macie obraz liczby Pi. Na zakończenie zajęć samodzielnie odkodowali współrzędne liczby Pi na kartach pracy i wysłuchali ciekawostek o tej niezwykłej liczbie.

 

GALERIA ZDJĘĆ