Międzynarodowe spotkanie projektowe w Portugalii- październik 2018. Projekt "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

 

Międzynarodowe spotkanie projektowe w Portugalii- październik 2018. Projekt "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

 

Międzynarodowe spotkanie nauczycieli uczestniczących w pracach projektu, dyrektorów szkół i koordynatorów  z Polski, Węgier, Estonii, Rumunii, Włoch i Portugalii odbyło się  w Poerugalii w ramach projektu „ Like the NaturE – tRadition – Sport – MUSic” w połowie października  2018r.

 Szkołę Podstawową w Psarach reprezentowali: dyrektor Ewa Wawrzak , Grażyna Kruczek – koordynator projektu i Anna Matusik – nauczyciel j. angielskiego. Podmiotem goszczącym była Szkoła Podstawowa – Lombada w Ponta do Sol.

      Głównym celem wizyty było podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych w poprzednim roku szkolnym oraz zaplanowanie nowych zadań na kolejne 12 miesięcy. Nauczyciele wymienili się również informacjami oraz doświadczeniami w zakresie zaangażowania i aktywności dzieci w pracy nad projektem.

     Pedagodzy mieli okazję zobaczyć jak wygląda nauczanie w niewielkiej szkole podstawowej liczącej około 70 uczniów w miejscowości Ponta do Sol. Uczestniczyli w lekcji języka angielskiego w klasie IV liczącej zaledwie 8 uczniów, jak również w zajęciach z wychowania fizycznego.  Wysłuchali także koncertu przygotowanego przez uczniów klas od I- IV. Podczas wizyt w szkole odbywały się liczne dyskusje na temat systemów edukacji szkół partnerskich.  Goście zostali zapoznani z portugalskim systemem edukacji oraz  funkcjonowaniem szkół na Maderze.

      Jednym z ważnych punktów wizyty była możliwość spotkania się z władzami miasta Funchal ( stolicy Madery), gdzie koordynatorzy wypowiadali się na temat korzyści wynikających z realizowania projektu.

       Gospodarze zorganizowali również wycieczkę po najciekawszych zakątkach Madery.