Wizyta w Estonii - maj 2018. Projekt "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Wizyta w Estonii  - maj 2018. Projekt "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!"

Druga mobilność związana z uczeniem się podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów odbyła się w Estonii w miasteczku Turi. Wzięli w niej udział wszyscy partnerzy projektu. W skład grupy polskiej weszli: koordynator Grażyna  Kruczek, nauczycielka biologii Dorota Laskowska oraz uczennica klasy drugiej gimnazjum  Izabella Pęczek i dwie uczennice klasy siódmej szkoły podstawowej   Aleksandra  Zaporowska i  Wiktoria  Zbień.

    Celem spotkania było omówienie dotychczasowych osiągnięć projektu oraz wymiana doświadczeń w jego realizacji, a także wypełnienie zaplanowanych na to międzynarodowe spotkanie zadań między innymi nauka tradycyjnego narodowego tańca lub gry, wspólne zawody sportowe i koncert przeciwko agresji w sporcie.

    Podobnie jak we Włoszech uczniowie przebywali w rodzinach goszczących zapewniających im opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Pobyt w rodzinach umożliwił uczniom obserwację i doświadczenie modelu życia estońskich rodzin, naukę języka angielskiego oraz estońskiego. Stworzył również poczucie wspólnoty osób zaangażowanych w projekt- nauczycieli, uczniów i rodziców.

   Uczestnicy projektu zostali zaproszeni na spotkanie z burmistrzem miasta Turi. Mieli w trakcie tego spotkania okazję do poznania historii i współczesnych osiągnięć miasta gospodarzy.  Było to wstępem do zadań poświęconych tradycjom i historii Estonii realizowanych podczas wizyty w Tallinie oraz interaktywnej wycieczki w czasie w wieży Wittenstein Centre, wizyt w muzeach regionalnych oraz Broadcasting Museum w Turi.

Podczas wizyt w szkołach w Turi i w Lupa uczestnicy mogli dowiedzieć się i zaobserwować jak funkcjonuje estoński system edukacji oraz w jaki sposób jest wspierany przez państwo ( np. darmowe posiłki i podręczniki). Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych języka angielskiego, muzyki, wychowania fizycznego, które były prowadzone w klasie i na terenie przestronnego podwórka szkolnego. Nauczyciele estońscy zaprezentowali podczas tych lekcji preferowane metody i formy pracy, w tym warsztaty oraz różne metody aktywizujące.

   Zajęcia i zadania projketu przygotowane przez organizatorów odwoływały się do czterech głównych obszarów naszego projektu- przyrody, tradycji, muzyki i sportu.

Uczestnicy projektu mieli okazję spróbować bog-walkingu, czyli spaceru specjalnymi ścieżkami po bagnach w trakcie wizyty w parku przyrodniczym połączonej z prelekcją przewodnika prezentującego osobliwości fauny i flory tego terenów bagiennych.  Zwiedzili znajdujący sie w pobliżu skansen na wolnym powietrzu ukazujący życie w starej estońskiej wsi, tradycje, narzędzia pracy  i mieli okazję doświadczyć jakie zabawy i gry były rozrywką dla młodzieży w przeszłości.

 Uczniowie mieli też okazję poćwiczyć swoje umiejętności manualne podczas kilku warsztatów przygotowanych dla nich w młodzieżowym domu kultury- min. poprzez lepienie ludzików z masy marcepanowej.

    Podczas Wiosennego Koncertu gospodarze zaprezentowali uczestnikom projektu największe artystyczne osiągnięcia uczniów szkoły z tego roku szkolnego, w tym występy folklorystyczne w strojach ludowych. Podobne występy odbyły się w młodzieżowym centrum kultury. Nasi uczniowie uczyli partnerów jak tańczyć poloneza w rytm muzyki W. Killara podczas Wieczoru tańców i zabaw narodowych. Bardzo ciekawym i pouczającym wydarzeniem było przygotowywanie i nagrywanie materiału dziennikarskiego do telewizyjnych wiadomości informacyjnych w Broadcasting Museum w Turi na temat udziału w projekcie i wrazeń z pobytu w Turi.

     Zajęcia sportowe odbywały się na boisku sportowym szkoły, a także podczas wizyty w skansenie w  pobliżu torfowisk. Poza meczem piłki nożnej uczestnicy projektu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w wielu zabawnych konkurencjach z różnymi rekwizytami. Podsumowaniem zawodów w międzynarodowej grupie był koncert poświęcony przeciwdziałaniu agresji w sporcie, a jego kluczowym momentem wspólne wykonanie po angielski piosenki „We are the champions”.  Z ta piosenką wiązały się inne wcześniejsze zadania wykonywane szkołach przed przyjazdem na mobilność.

      Podobnie jak podczas pierwszego spotkania wszystkim etapom mobilności towarzyszyła bardzo dobra atmosfera. Uczniowie bardzo szybko nawiązali koleżeńskie relacje i z przyjemnością spędzali wspólnie czas.

      Nauczyciele mieli okazję omówienia dotychczasowych postępów, naniesienia poprawek np. na prośbe jednego z partnerów przesunięto o tydzień termin kolejnego międzynarodowego spotkania. Omówiono i doprecyzowano szczegóły realizacji najbliższych zadań i rozpoczęto wstępne rozmowy na temat dalszego partnerstwa.