Kadra pedagogiczna

01 wrzesień 2022

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

w Psarach

JĘZYK POLSKI

mgr Maria Olszewska 

MATEMATYKA

mgr Monika Wylon

FIZYKA

mgr Agnieszka Marekwia-Wójcik

CHEMIA

mgr Adrianna Langier - Kopecka 

GEOGRAFIA

mgr Agnieszka Gawron

BIOLOGIA

mgr Dorota Laskowska 

HISTORIA

mgr Andrzej Olszewski

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Grażyna Kruczek

mgr Magdalena Knapik

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Marzena Halemba

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Magdalena Trzcionka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Kinga Ćwintal

mgr Adam Adamczyk

mgr Andrzej Olszewski

INFORMATYKA

mgr Wojciech Leśniak

PLASTYKA

mgr Magdalena Trzcionka

RELIGIA

Ks. Marisz  Dydak

MUZYKA

mgr Anna Bogacka

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE

mgr Maria Olszewska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

mgr Justyna Dyba - wychowawca klasy I

mgr Barbara Grabowska wychowawca klasy IIA

mgr  Agnieszka Barańska-Białas - wychowawca klasy IIB

mgr Beata Skórka -wychowawca klasy III

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Marek Szałas

ETYKA

mgr Ewelina Kotuła

PEDAGOG

mgr Małgorzata Piasecka

PSYCHOLOG

mgr Magdalena Kukuła