Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ,,Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”

27 kwiecień 2022

Znane są już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu ,,Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”, w którym licznie brali udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach. Konkurs odbył się w sesji jesiennej w grudniu i wzięło w nim udział 18 uczniów z klas 1-3. Wszyscy rozwiązywali test z  trudnościami z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Uczestnicy tegorocznej edycji wykazali się dużą wiedzą, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Najlepiej poradzili sobie i znaleźli się na liście laureatów następujący uczniowie z naszej szkoły.

KLASY I

Jagoda G. – 17 miejsce w kraju,

Milena G. – 21 miejsce w kraju

KLASA II

Leon C. – 24 miejsce w kraju,

Antonina Ż. – 24 miejsce w kraju,

KLASA III

Jonasz S. – 14 miejsce w kraju,

Michał B. – 21 miejsce w kraju,

Janek D. – 22 miejsce w kraju.

Wszystkim uczestnikom i ich rodzicom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.