„CZYTAM Z KLASĄ – LEKTURKI SPOD CHMURKI” - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

11 luty 2021

„CZYTAM Z KLASĄ – LEKTURKI SPOD CHMURKI” - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Czytanie wpływa na rozwój kompetencji językowych i wyobraźnię, poprawia koncentrację, uczy myślenia i rozwiązywania problemów. To także świetny sposób na budowanie relacji, bo wspólna lektura zbliża i pozwala zbudować bliskie więzi. I właśnie w naszej szkole postanowiliśmy, że poszukamy sposobu, który zachęciłby naszych uczniów do sięgania po lekturę. Nauczyciele klas młodszych kształtują u uczniów nawyk czytania metodą bostońską oraz zachęcają najmłodszych do udziału w projektach czytelniczych. Uczniowie klas I-III od września bieżącego roku szkolnego po raz drugi uczestniczą w Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki”. Tegoroczna edycja o charakterze ekologicznym sięga już poza granice Polski… to projekt międzynarodowy. Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej. Projekt potrwa do 21 czerwca 2021 roku.

Celem projektu jest: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych, wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

W tej edycji przewodniczką dzieci w zabawach czytelniczo - ekologicznych  jest mała chmurka Tosia. Dzieci poznają jej losy w trzech modułach:                                                                                      

 I. Moduł – jesienny – Mała chmurka Tosia w Krainie Drzew.                                                                      

II. Moduł – zimowy – Mała chmurka w Krainie Śniegu.                                                                              

III. Moduł – wiosenny – Mała chmurka w Krainie Słońca.                                                                         

     Klasy I-III wybrały ciekawe lektury do przeczytania i z zapałem realizują zadania projektu. Uczniowie uzyskali już pisemne potwierdzenia ukończenia realizacji pierwszego modułu „Mała chmurka w krainie drzew”. Nad realizacją projektu czuwają wychowawczynie klas I-III. Projekt realizowany jest również jako innowacja pedagogiczna w klasach młodszych. Życzymy młodym czytelnikom wspaniałych przeżyć z chmurką Tosią w drugim semestrze!   

GALERIA ZDJĘĆ