Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Psarach

01 październik 2017

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Psarach

 

Na I zebraniu Rady Rodziców w dniu 25 września 2017r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

Przewodnicząca – Urszula Pilarska-Lupa

    z-ca przew.      -  Ewelina Gomułka

    skarbnik           - Marta Hanak

   sekretarz          - Monika Marek