Informacja

09 wrzesień 2020
Wszystkie złożone wnioski zostały zaakceptowane, a dzieci pracujących rodziców objęte zajęciami świetlicowymi.
E.Wawrzak-dyr. ZSP nr 3 w Psarach