Życzenia świąteczne

20 grudzień 2019

Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2020

życzą:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

oraz Pracownicy

Szkoły Podstawowej w Psarach