Pasowanie pierwszoklasistów

25 październik 2019

Dzień 17 października 2019 roku na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów klas pierwszych. W tym właśnie dniu w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor Ewę Wawrzak na uczniów Szkoły Podstawowej im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach. Zanim to jednak nastąpiło pierwszoklasiści zaprezentowali to, czego już się nauczyli podczas swojego pobytu w szkole oraz starali się przekonać wszystkich, że zasługują na miano uczniów. Po odczytaniu tekstu ślubowania i złożeniu przyrzeczenia, dyrektor szkoły dokonała uroczystego pasowania. Potwierdzeniem przyjęcia do społeczności szkolnej są dyplomy i legitymacje wręczone przez wychowawczynię klasy. Uczniowie udowodnili, że „nie są już maluchami”, prezentując ciekawy i zabawny program artystyczny, ubarwiony wesołymi piosenkami. Zostali za to nagrodzeni brawami, a od zaproszonych gości oraz rodziców otrzymali piękne prezenty. Od tej chwili pierwszoklasistów można oficjalnie wpisać w poczet uczniów naszej szkoły. Liczymy na to, że dotrzymają swoich zobowiązań i będą dbać o dobre imię klasy i szkoły, zaś swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Starsi koledzy, w imieniu których do pierwszaków zwróciła się przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego będą ich wspierać, służyć radą i pomocą, aby szkolna rzeczywistość nie była dla nich szara i smutna, lecz barwna i wesoła. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Miłe popołudnie uchwycone okiem aparatu można zobaczyć w albumie fotograficznym - galeria.