Metoda bostońska w naszej szkole

15 październik 2019

O czytaniu ostatnio wiele się mówi. A właściwie o nieczytaniu.  I mówi się o tym zjawisku nie bez przyczyny, ponieważ wszyscy wiemy, że czytanie książek niesie wiele korzyści każdemu - dziecku i dorosłemu. Czytanie wpływa na rozwój kompetencji językowych i wyobraźnię, poprawia koncentrację, uczy myślenia i rozwiązywania problemów. To także świetny sposób na budowanie relacji, bo wspólna lektura zbliża i pozwala zbudować bliskie więzi. Co zatem robić, aby zachęcić dzieci do czytania? Tu pamiętać należy, że tutaj wiele zależy od nas – rodziców i nauczycieli.

I właśnie w naszej szkole – Szkole Podstawowej w Psarach – postanowiliśmy, że poszukamy sposobu, który zachęciłby naszych uczniów małych i dużych do sięgania po lekturę. W rozwiązaniu problemu pomogła nam wizyta w jednej z brytyjskich szkół, w King's Park Academy w Bournemouth (którą kilkoro nauczycieli odbyło w ramach projektu Erasmus + „Szkoła otwarta na zmiany”),  gdzie zaobserwowaliśmy, że uczniowie czytają z nauczycielami codziennie. Okazało się, że stosują właśnie metodę bostońską.

Na czym ta metoda polega? Otóż polega ona głównie na tym, że dzieci wybierają to, co chcą czytać i poświęcają na lekturę wybranej książki, komiksu, czasopisma 10 minut dwa razy dziennie. Rano przez 10 minut nauczyciel czyta uczniom wybraną przez dzieci pozycję. Po południu każde dziecko czyta 10 minut samo lub również z całą klasą. Aktywność nie podlega ocenie. Jej celem jest zbudowanie czytelniczej społeczności i przekonanie, że czytanie może sprawiać przyjemność. Idealnie jest, gdy cała szkoła czyta w tym samym czasie.

Pomysł narodził się w Bostonie, stąd nazwa. Jedna z tamtejszych szkół miała zostać zlikwidowana, dyrektor wprowadził zwyczaj porannego czytania, wyniki uczniów sukcesywnie się poprawiały i w efekcie szkoła stała się popularna w środowisku, co uratowało ją przed zamknięciem.

My postanowiliśmy zacząć od czytania raz dziennie po 10 minut w każdej klasie. Będą czytać wszyscy: uczniowie, nauczyciele i dyrektor.