Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

04 październik 2019

4 X 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W każdej klasie odbyły się konkursy, z których wyłoniono najlepszych mistrzów tabliczki.