II MOBILNOŚĆ NA ŁOTWIE KA219 VOLUNTEER

MOBILNOŚĆ NA ŁOTWIE, ERASMUS+

 

Druga mobilność łączona osób uczących się projektu Erasmus+ „We want to volunteer to make the world a better place” odbyła się w dniach 22-28.04.2017.  w Daugavpils na Łotwie i dotyczyła prawidłowego żywienia  i dbania o zdrowie fizyczne. Pięć  uczennic naszej szkoły pod opieką dwóch nauczycieli wzięło udział w wielu międzynarodowych działaniach takich jak National Salad Day (każdy kraj robił swoją narodową sałatkę, którą częstował społeczność szkolną), Save Street Animals (tworzenie plakatów zachęcających do opieki nad bezdomnymi zwierzętami, zbiórka darów dla schroniska), zajęcia sportowe i opiekuńcze w miejscowym domu dziecka, sprzątanie plaży w Jurmale. Szkoła łotewska przygotowała seminarium na temat szkodliwych nawyków żywieniowych, a wszystkie szkoły, w tym nasza, przedstawiły nawyki żywieniowe swojego narodu oraz zaprezentowały propozycje zdrowego żywienia. Wszystkie szkoły przeczytały również swoje wiersze, zachęcające do wolontariatu. Szkoła goszcząca zaprezentowała swój system edukacyjny, działania związane z wolontariatem. Szkoła łotewska przyjęła nas bardzo ciepło. Obejrzeliśmy wspaniały występ dedykowany wszystkim partnerom projektu, zostaliśmy zaproszeni na warsztaty muzyczne na terenie szkoły oraz na zajęcia artystyczne w Muzeum Rothko. W ramach mobilności odbyła się również wycieczka tramwajowa po mieście, wycieczka do bazyliki w Aglonie, na Wzgórze Króla, do Muzeum Lalek i do Rygi. Spotkaliśmy się również z lokalnymi władzami, którym przekazaliśmy ręcznie robiony herb Gminy Psary.

Największą wartością tej mobilności były jednak nowe przyjaźnie zawiązane między wieloma narodami zamieszkującymi różne  tereny Europy. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nauka języków obcych jest kluczowa w nawiązywaniu nowych, międzynarodowych przyjaźni. 

Mobilność była w całości finansowana przez Unię Europejską.