I TRANSNATIONAL MEETING CONSUEGRA KA219 VOLUNTEER

I MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE

I TRANSNATIONAL PROJECT MEETING

IES CONSABURUM, CONSUEGRA, HISZPANIA

 

W dniach 3-8. 11. 2016. dwóch nauczycieli naszej szkoły (koordynator projektu, Katarzyna Baca, oraz nauczyciel języka angielskiego, Grażyna Kruczek) wzięło udział w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym, na którym obecni byli koordynatorzy wszystkich sześciu szkół partnerskich. Spotkanie odbyło się w Hiszpanii, w mieście Consuegra, gdzie mieści się główna szkoła koordynująca projekt.  Uzgodniliśmy tam daty poszczególnych mobilności, wyznaczyliśmy cele krótko i długoterminowe, przeanalizowaliśmy wszystkie działania projektowe, uzgodniliśmy sposoby i terminy komunikacji, przemyśleliśmy stronę naszego projektu na platformie eTwinning, poznaliśmy grono pedagogiczne oraz dyrektora hiszpańskiej szkoły. Byliśmy również zaproszeni na oficjalne spotkanie z lokalnymi władzami.

 Był również czas na zwiedzanie regionu La Mancha i słynnych wiatraków, z którymi walczył Don Kichot, a także na zwiedzanie Toledo.

Był to bardzo intensywny oraz wyjątkowy czas. Po wymianie kilkuset emaili związanych z projektem, mogliśmy nareszcie spotkać się wszyscy twarzą w twarz, poznać się osobiście i polubić. Zawiązały się nowe międzynarodowe przyjaźnie.