PROJEKT "LIKE the naturE- tRAdition- Sport-MUSic"

 

"LIKE the naturE- tRAdition- Sport-MUSic"  to 24 miesięczny projekt współpracy sześciu europejskich szkół w ramach programu Erasmus+, akcja KA2. Koordynatorem projektu jest węgierska szkoła Varkerti Altalanos  Iskola. Pozostali partnerzy to Scoala Gimnaziala I.G.Duca Petrosani z Rumunii, EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol z Portugalii, Istituto Comprensivo Giovanni XXIII z Włoch i Türi Põhikool z Estonii.

Główne obszary tematyczne projektu to: przyroda, tradycje, sport i muzyka. Projekt przewiduje dwa międzynarodowe spotkania nauczycieli Transnational Meeting- na Węgrzech i w Portugalii oraz cztery krótkie spotkania nauczycieli i uczniów – w Estonii, we Włoszech, w Rumunii i w Polsce.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Grazyna Kruczek, a zespół nauczycieli pracujących w projekcie tworzą: nauczyciel biologii - p. Dorota Laskowska, historii- p. Krzysztof Kopka, WF- p. Andrzej Olszewski, muzyki- p. Anna Bogacka oraz nauczyciel j. angielskiego- p. Anna Matusik.

Bogaty harmonogram działań obejmuje szereg ciekawych i różnorodnych aktywności, które będą realizowane z wykorzystaniem różnych form i metod pracy oraz środków ICT w poszczególnych szkołach oraz podczas mobilności.

Większość zadań projektu skierowana jest do całej społeczności szkolnej. Pieczę nad ich wykonaniem oprócz koordynatora i opiekunów sprawuje grupa projektowa wyłoniona na podstawie przeprowadzonej rekrutacji .W skład  grupy projektowej  wchodzą uczniowie szkoły: Izabella Pęczek, Magdalena Waluga, Mikołaj Szymon, Jakub Zbojak, Milena Sarna, Nadia Sowula, Bartosz Matusik, Julia Gradowska, Aleksandra Zaporowska,  Wiktoria Zbień i Edyta Wacławczyk.