ERASMUS+ KA219 2017-2018 VOLUNTEER opis projektu

                          

 

Szkoła Podstawowa im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach

Koordynator: mgr Katarzyna Baca

01.09. 2016- 31.08.2018

We want to volunteer to make the world a better place.

2016-1-ES01-KA219-025031_6

Kwota dofinansowania  24 815 E

Opiekun projektu: Edward Torończak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-KA219-025031

 

 

W latach 2016 - 2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W PSARACH  realizuje dwuletni  międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt nosi tytuł  "We want to volunteer to make the world a better place"  i jest oparty na idei wolontariatu.  Razem ze szkołami  partnerskimi z pięciu państw europejskich: Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Łotwy oraz Czech  wspólnie  szukamy rozwiązań globalnych problemów. Nasi uczniowie, jako wolontariusze,  pomagają światu, w którym żyją, w wielu wymiarach:   społecznym, środowiskowym, kulturowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

 

Najważniejsze  cele projektu :

 -pogłębianie w uczniach poczucia solidarności, pewności siebie, odpowiedzialności, empatii, wzajemnego zrozumienia, tolerancji, miłości i szacunku wobec osób będących w niekorzystnej sytuacji 

- zdobywanie informacji  o osobach potrzebujących pomocy  w społeczeństwach europejskich, takich jak osoby starsze, sieroty, ludzie niepełnosprawni, imigranci  i włączenie ich do społeczeństwa

- rozwijanie  altruistycznych  inicjatyw oraz działań mających na celu pomoc ludziom w potrzebie oraz przyrodzie, np.  bezpańskim psom

- zjednoczenie ludzi z różnych środowisk w celu  działania  na rzecz wspólnego celu

- tworzenie zmian społecznych  poprzez wolontariat, poprawianie  relacji  między różnymi społecznościami.

W ramach projektu pięć uczennic wzięło udział w mobilności na Łotwie, siedmiu uczniów w październiku udało się na Sycylię (Monreale), osmiu uczniów w lutym poleciało do Hiszpanii (Consuegra), czterech uczniów poleci w kwietniu do Finlandii (Iisalmi).