DZIAŁANIA PROJEKTU "LIKE the naturE- tRAdition- Sport-MUSic"

Muzyka i sport , tradycje i przyroda to główne obszary  tematyczne  projektu   "LIKE the naturE- tRAdition- Sport-MUSic".  Uczniowie tworzący główna grupę projektową aktywnie włączają się w przygotowanie wszystkich uroczystości szkolnych, biora udział w zawodach sportowych i konkursach językowych. Często organizują, przeprowadzają i rejestrują realizację zadań wynikających z harmonogramu projektu wykonywanych przez innych uczniów szkoły.