PROJEKT "LIKE the naturE- tRAdition- Sport-MUSic" - mobilność we Włoszech

13-20 luty 2018. 9-osobowa grupa projektowa w składzie: Milena Sarna, Julia Gradowska, Maja Mroczek, Magdalena Waluga, Bartosz Matusik, Jakub Zbojak, Mikołaj Szymon oraz opiekunowie p. Grażyna Kruczek i p. Anna Bogacka -uczestniczyła w międzynarodowej mobilności w Statte we Włoszech.

Zgodnie z podjętą na pierwszym Międzynarodowym spotkaniu projektowym w Varpalocie zamieniono kolejność dwóch pierwszych mobilności. Mobilność C1 odbyła się we Włoszech w dniach 16-20 II 2018. Gospodarzem spotkania była włoska szkoła Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Statte. Spotkanie przebiegało według uzgodnionego w grupie partnerskiej programu, uwzględniającego terminy wcześniejszego przylotu grupy polskiej i węgierskiej ( tani lot Wizzair pozwalający na zabranie większej ilości uczniów, zamiast 3 udział wzięło 7 uczniów), które wraz z grupą włoską wykonały dodatkowe zadania poszerzające ofertę programową spotkania. Były to zarówno zajęcia integracyjne, zajęcia typu team- building, jak i warsztaty kulturoznawcze oraz malarskie zwieńczone wystawą. Uczniowie węgierscy i polscy uczestniczyli również w lekcjach swoich włoskich partnerów. Strona włoska położyła bardzo duży nacisk na współpracę z rodzinami goszczącymi. Rodziny bardzo dużo czasu poświęcały opiece i organizowaniu czasu uczestnikom mobilności, organizowali grupowe atrakcje i wycieczki dla uczestników. Uczniowie bardzo szybko zaadoptowali się w nowych warunkach i sytuacji, mimo że dla wszystkich był to pierwszy udział w międzynarodowym projekcie, a uczniami szkoły są od września tego roku szkolnego ( są uczniami 4 różnych klas siódmych). Bardzo szybko nawiązali przyjazne relacje ze swoimi partnerami i chętnie podejmowali wspólne działania. Wsparcie rodzin pozwoliło na wygospodarowanie czasu poświęconego na analizę dotychczasowego stanu prac projektowych i przedyskutowanie czekających nas zadań. Spotkaliśmy się ze społecznością szkolną czterech lokalnych szkół „ Leonardo da Vinci”, „ Giovanni XXIII”, „ P. Bordellino” i „ Maddre Teresa School z oddziałami przedszkolnymi, a także z przedstawicielami władz lokalnych. Każdemu z tych spotkań towarzyszyły działania promujące projekt, naszą szkołę i gminę. Uczestnicy przedstawili swój program artystyczny, prezentację multimedialną, gadżety i materiały promujące Polskę oraz produkty własnej pracy poprzedzającej wyjazd.  Efekty wspólnej pracy uczestników mobilności uzyskane w trakcie warsztatów „ Creativity workshop” oraz „ Theater works hop” zostały zaprezentowane na dużej wystawie w holu szkoły oraz podczas spotkania podsumowującego mobilność. Uczestnicy mobilności mieli również okazje poznania kilku pobliskich okolicznych atrakcji historycznych ( zamek w Taranto), architektonicznych ( miasteczko Alberobello)  i przyrodniczych  ( „ La Grotta”). Przewidziano również zadania sportowe- min. mecz siatkówki:  Gospodarze- Goście.