PRO.MATH.EU.S. ERASMUS+ KA229

 

   

 

PROmoting MATHs in EUropean Students - Promowanie Matematyki Wśród Europejskich Uczniów (PRO.MATH.EU.S.)

2018-1-IT02-KA229-048576_4

GRANT: 22 317 euro

KOORDYNATOR: mgr Katarzyna Baca

Opiekun projektu z ramienia FRSE: Edward Torończak

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-IT02-KA229-048576

 

Szkoła Podstawowa im. m. J. Piłsudskiego w Psarach będzie realizować kolejny, czwarty już na przestrzeni ostatnich dwóch lat, projekt w ramach programu Erasmus+ KA229, partnerstwa strategiczne między szkołami. Projekt o tytule PROmoting MATHs in EUropean Students - Promowanie Matematyki Wśród Europejskich Uczniów (PRO.MATH.EU.S.) wart jest 95268 euro, w tym grant dla naszej szkoły wynosi 22 317 euro. Głównym koordynatorem jest szkoła włoska I.I.S. A. VOLTA, z miejscowości Pescara. Partnerami, oprócz nas, są Rumunia (Timisoara, Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara) i Łotwa (Daugavpils, Daugavpils Valsts gimnazija). W ramach projektu odbędą się trzy mobilności: pierwsza do Rumunii (styczeń 2019), druga do Włoch (kwiecień 2019), trzecia na Łotwę (maj 2020). Na każdą mobilność wyjedzie pięciu naszych uczniów z naszej obecnej klasy siódmej. Z kolei wszystkie szkoły partnerskie odwiedzą nas w grudniu tego roku. Tematyka mobilności dotyczyć będzie: tworzenia filmów wideo (Polska), tworzenia animacji (Rumunia), robotyki (Włochy) oraz Święta Matematyki (Łotwa). Projekt jest bardzo wysokiej jakości, o czym świadczy fakt otrzymania stu punktów na sto możliwych w tegorocznym konkursie wniosków we Włoszech (czego nie udało się dokonać żadnej innej szkole).

Projekt zrodził się  w wyniku potrzeby, która jednoczy całą Europę: posiadania wysoko wykwalifikowanej młodzieży z zakresu matematyki, zdolnej do poruszania się po Europie, dzięki wysoko rozwiniętym zdolnościom językowym, w celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju społeczeństw. Europa będzie coraz częściej potrzebować absolwentów kierunków technicznych i naukowych. Widoczny jest jednak brak równowagi między rosnącą potrzebą absolwentów w obszarze STEM a wciąż niewystarczającym zainteresowaniem uczniów, szczególnie w odniesieniu do dyscyplin, które oferują większe możliwości zatrudnienia i wynagrodzenia na rynku europejskim. Niezwykle ważne jest środowisko uczenia się, które nie może już ograniczać się tylko do klasy, ale musi być otwarte na nowe metody komunikacji. W związku z tym istotne jest zaprojektowanie środowiska uczenia się, które umożliwi uczniom korzystanie z możliwości oferowanych przez ICT i języki cyfrowe w celu wspierania nowych sposobów nauczania, uczenia się i oceniania. Nasi uczniowie codziennie korzystają z ICT, jednak bardzo często jako pasywni użytkownicy, a rzadko jako twórcy technologii. Szkoły partnerskie uważają, że korzeniem bierności jest zniekształcone postrzeganie matematyki i logiki. Przedmioty te nie są przedstawiane jako dyscypliny, które przenikają nasze praktyczne doświadczenia, ale często jako zestaw reguł i twierdzeń całkowicie oderwanych od rzeczywistości. Zachęcanie uczniów do zastanowienia się nad prawdziwymi, praktycznymi zastosowaniami matematyki będzie miało bezpośredni  wpływ na motywację do uczenia się, jak kontekstualizować treść przedmiotu. Uczniowie prowadzeni przez swoich nauczycieli będą rozwijać się na wielokulturowych, ponadnarodowych lekcjach wideo, które wraz z językiem nowych narzędzi cyfrowych bedą miały na celu zilustrowanie użycia formuł i twierdzeń dla praktycznego rozwiązywania problemów zbliżonych do ich codziennego życia. Uczniowie, czy to twórcy, czy użytkownicy filmów wideo, rozwiną i  wzmocnią kompetencje logiczno-matematyczne, eksperymentując z praktycznością i użytecznością matematyki. Wszyscy uczniowie będą zalogowani do bezpłatnego systemu informatycznego, udostępnionego przez włoską szkołę. Będą poddani testom kompetencji z matematyki na początku i na końcu projektu.

Regulamin rekrutacji do projektu znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ uczniowie. Warunkiem udziału w projekcie jest możliwość przyjęcia u siebie w domu ucznia ze szkoły partnerskiej (osobne łóżko, śniadania i obiadokolacje) w grudniu tego roku. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Unia Europejska pokrywa koszty podróży, ubezpieczenia, wycieczek, warsztatów i wyżywienia na miejscu. Każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat uczestnictwa w mobilności osób uczących się Erasmus+. Chętnych prosimy o dostarczenie listu motywacyjnego do koordynatora projektu, mgr Katarzyny Bacy lub do wychowawcy klasy 7 - mgr Grażyny Kruczek do dnia 21. września 2018r. 

 

Szkoła Podstawowa w Psarach

Wniosek numer: 2018-1-IT02-KA229-048576_4

Tytuł: Promuovendo la Matematica negli Studenti Europei