I SPOTKANIE NAUCZYCIELI W CARINI Erasmus+ CTAMIWI project

W Szkole Podstawowej w Psarach realizowany jest projekt międzynarodowy (w ramach programu ERASMUS+) pt. „Comunication Through Art and Music integrated with ICT”, w którym stronami partnerskimi są: Polska, Włochy, Turcja i Macedonia. Przedsięwzięcie realizowane jest w formie spotkań roboczych nauczycieli oraz wymiany młodzieżowej, a jego czas trwania obejmuje lata 2017-2019.

Pierwszym etapem realizacji było spotkanie stron partnerskich w ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  Laura Lanza - Baronessa di Carini w miejscowości Carini na Sycylii, które w całości poświęcone było planowaniu pracy i ustalaniu programów wizyt. Ponadto odbywały się szkolenia ICT, dzięki którym wszyscy uczestnicy nabyli nową wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi i przydatnymi w pracy codziennej i w projekcie narzędziami.

Nauczyciele mieli także okazję wziąć udział w kilku lekcjach realizowanych metodą CLIL.

Bardzo ciekawym punktem wizyty była możliwość spotkania się z władzami miasta i porozmawiania o celach projektu oraz edukacji.

Oficjalne spotkania, szkolenia merytoryczne i inne obowiązki związane z projektem to jeden z aspektów wizyty na Sycylii. Możliwość zwiedzenia Palermo, Carini, Terasini była wspaniałym dopełnieniem tej obfitującej w nowości i wrażenia wizyty. 

Następny etap realizacji projektu to wyjazd majowy na Sycylię uczniów i nauczycieli.