Communication Through Art and Music Integrated With ICT

 

W latach 2017-2019 nasza szkoła realizuje kolejny projekt Erasmus+ pt. "Communication Through Art and Music Integrated With ICT"

2017-1-TR01-KA219-046529_5

Kwota dofinansowania 15 950 E

Koordynator: mgr Katarzyna Baca

Opiekun projektu: Beata Karwowska FRSE

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-TR01-KA219-046529

 

Głównym koordynatorem jest Turcja (Malatya). Pozostałe szkoły partnerskie pochodzą z Macedonii (Kumanovo) i Włoch (Carini). Projekt jest interdyscyplinarny i jego głównym celem jest  częstsze i efektywniejsze wykorzystanie na lekcjach plastyki i  muzyki nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Dzięki udziale w projekcie, nasi uczniowie będą rozwijać tak zwane umiejętności XXI wieku: krytyczne myślenie, twórcze rozwiązywanie problemów, planowanie, samodyscyplina, inicjatywa, praca zespołowa. 

Projekt przewiduje goszczenie dwudziestu czterech uczestników w Polsce w październiku 2018r. (nauczyciele oraz uczniowie z Turcji, Macedonii i Sycylii). Nasi uczniowie w ramach projektu  polecą na Sycylię (maj 2018) oraz do Macedonii (kwiecień 2019), trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu informatycznym w Carini (styczeń 2018).

Zapraszamy na stronę internetową naszego projektu: http://erasmus.ctamiwi.com/

Zapraszamy na stronę eTwinning naszego projektu: https://twinspace.etwinning.net/46737/home, login: visitor.1.78, hasło: CTAMIWI

Zapraszamy na fanpage naszego projektuhttps://www.facebook.com/groups/1900269190223307/ 

Twitter: https://mobile.twitter.com/Ka219Cti/status/927498788041830400