Organizacja roku

11 wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Szkolne konkursy przedmiotowe

listopad/grudzień

Zimowa przerwa świąteczna

23  grudnia 2020 r.- 1 stycznia 2021r.

Zakończenie I semsetru

29 stycznia 2021r.

Ferie zimowe

1-14 lutego 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6  kwietnia 2021r.

Egzamin ósmoklasisty

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego (język angielski)

maj 2021r.

Składanie opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na specjalnych warunkach

 

 

Próbne egzaminy


-

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: (propozycja)

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Egzaminy poprawkowe

w ostatnim tygodniu wakacji