Organizacja roku

11 wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Szkolne konkursy przedmiotowe

listopad/grudzień

Zimowa przerwa świąteczna

23  grudnia 2020 r.- 1 stycznia 2021r.

Zakończenie I semsetru

29 stycznia 2021r.

Ferie zimowe

1-14 lutego 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6  kwietnia 2021r.

Egzamin ósmoklasisty

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego (język angielski)

maj 2021r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: (propozycja)

10 listopada 2020r. Dzień Patrona

22 grudnia 2020r. szkolne spotkania wigilijne

22-24 marca 2021r. rekolekcje

28 maja 2021r. Piknik Rodzinny

1 czerwca 2021r. Dzień Dziecka, Dzień Sportu

4 czerwca 2021r. piątek po Bożym Ciele

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Egzaminy poprawkowe w ostatnim tygodniu wakacji