Kadra pedagogiczna

01 wrzesień 2020

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

w Psarach

MATEMATYKA

mgr Monika Wylon

FIZYKA

mgr Agnieszka Marekwia-Wójcik

CHEMIA

mgr Adrianna Langier - Kopecka 

GEOGRAFIA

mgr Agnieszka Gawron

BIOLOGIA

mgr Dorota Laskowska 

HISTORIA

mgr Andrzej Olszewski

JĘZYK POLSKI

mgr Maria Olszewska 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Grażyna Kruczek

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Marzena Halemba

ZAJĘCIA TECHNICZNE

mgr Wojciech Leśniak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jacek Grzywnowicz

mgr Andrzej Olszewski

INFORMATYKA

mgr Wojciech Leśniak

 

PLASTYKA

mgr Magdalena Trzcionka

RELIGIA

Ks. Piotr Kocot

MUZYKA

mgr Anna Bogacka

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE

mgr Maria Olszewska

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

mgr Beata Skórka -wychowawca klasy I

mgr Justyna Dyba - wychowawca klasy II

mgr  Agnieszka Barańska-Białas - wychowawca klasy III

PEDAGOG

mgr Małgorzata Piasecka

PSYCHOLOG

mgr Magdalena Kukuła

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE