Zmiana decyzji kuratora o rekrutacji z dnia 28.01.2019r.